0
Your Cart
No products in the cart.

LİKYA TARİHİ

Likya tarihi

Likya, günümüzde Türkiye’nin güneybatısında yer alan tarihi bir bölgedir. Antik dönemde Likya, batı Akdeniz’in önemli kültür merkezlerinden biriydi. Bölge, MÖ 2. binyılda Hititler tarafından yönetiliyordu ve daha sonra MÖ 6. yüzyılda Pers İmparatorluğu’nun bir parçası haline geldi.

Perslerin yönetiminden sonra, MÖ 4. yüzyılda İskender’in fetihleri sonucunda bölge Makedonya İmparatorluğu’nun egemenliği altına girdi. MÖ 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu, Likya’yı kontrol altına aldı. Roma döneminde, bölge birçok yapı, tiyatro ve antik kentlerle donatıldı.

Likya’nın en önemli kentleri arasında Xanthos, Patara, Myra ve Phaselis bulunuyordu. Bölgenin dini mimarisi, Likya mezarları ve Persiyen mezarları gibi benzersiz yapılarıyla tanınır.

Likya, MS 395’te Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından sonra Bizans İmparatorluğu’nun bir parçası haline geldi. Bölge, 13. yüzyılda Selçuklu Türkleri tarafından fethedildi ve daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altına girdi.

Bugün, Likya bölgesinde, antik kentler, tiyatrolar, mezarlar ve diğer yapılar hala görülebilir durumdadır ve turistlerin ziyaret ettiği popüler bir turizm bölgesidir.

Add a Comment

Your email address will not be published.

United Kingdom
Travel to

United Kingdom

Quick booking process

Talk to an expert