0
Your Cart
No products in the cart.

Büyük İskender hakkında bilmeniz gerekenler

Büyük İskender’in doğumu

Büyük İskender, MÖ 356 yılında Makedonya Krallığı’nın başkenti Pella’da doğmuştur. Babası III. Philip, annesi ise II. Amyntas’ın kızı Olympias’tır. İskender, babası III. Philip’in ölümünden sonra Makedonya kralı oldu ve Pers İmparatorluğu’na karşı yürüttüğü fetih seferleriyle tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Büyük İskender’in tahta geçişi

Büyük İskender, Makedonya Kralı III. Philip’in oğluydu. III. Philip, MÖ 336 yılında suikast sonucu öldürüldüğünde, İskender henüz 20 yaşındaydı ve tahta geçişinde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Ancak İskender, babasının ölümünden sonra kısa sürede gücünü sağlamlaştırdı ve Makedonya Krallığı’nı daha da genişletmek için harekete geçti. İskender, kendisine en iyi askeri eğitimi veren ünlü filozof Aristoteles’ten de yararlanarak, savaş sanatında üstün bir lider haline geldi. İskender, kısa sürede Makedonya ordusunu Pers İmparatorluğu’na karşı sefere çıkarmak için hazırladı ve tarihin en büyük fetih seferlerinden birini gerçekleştirdi.

Büyük İskender büstü

Büyük İskender’in katıldığı savaşlar

Büyük İskender, kısa hayatı boyunca birçok savaşa katıldı ve önemli zaferler elde etti. İşte İskender’in katıldığı bazı önemli savaşlar:

 1. Granikos Savaşı (MÖ 334): İskender’in Pers İmparatorluğu’na karşı yürüttüğü fetih seferlerinin ilk önemli savaşıdır. İskender, Pers Kralı III. Darius’a karşı kazandığı bu zaferle Anadolu’yu kontrol altına aldı.
 2. İssos Savaşı (MÖ 333): İskender, Pers ordusunu İssos’ta mağlup etti ve Pers Kralı III. Darius’u kaçmaya zorladı. Bu savaşta, İskender’in askerleri, savaşta yaralanan Darius’un kardeşiyle birlikte 30.000 Pers askerini esir aldı.
 3. Gaugamela Savaşı (MÖ 331): Bu savaş, İskender’in Pers İmparatorluğu’na karşı yürüttüğü fetih seferlerindeki en önemli savaşlardan biridir. İskender, Pers Kralı III. Darius’u tekrar mağlup etti ve Pers İmparatorluğu’nun başkenti Babil’e girdi.
 4. Hydaspes Savaşı (MÖ 326): İskender, Hindistan’da Hydaspes Nehri kıyısında gerçekleşen bu savaşta, Hint Kralı Poros’a karşı zafer kazandı. Ancak bu savaşta kayıpların ağır olması ve askerlerinin yorgunluğu nedeniyle İskender, daha fazla ilerleme yapmayı durdurdu.
 5. Issos Kuşatması (MÖ 333): Bu savaş, İskender’in Anadolu’daki ilk büyük savaşıdır. İskender, Pers İmparatorluğu’nun deniz kuvvetlerini yenerek, Pers Kralı III. Darius’un kuzeye kaçmasını engelledi ve onu Issos’ta kuşattı.

İskender’in katıldığı diğer savaşlar arasında Tyre Kuşatması, Megalopolis Muharebesi, Granikos Muharebesi, Kral Porus ile yapılan savaşlar ve diğer pek çok savaş yer alır.

Büyük İskender büstü

Büyük İskender hangi dine mensup?

Büyük İskender, dönemindeki diğer Makedon hükümdarları gibi Yunan mitolojisine dayalı politeistik bir dine mensuptu. İskender, babası III. Philip gibi Olimpiyat Tanrıları’na tapınan bir Makedonyalıydı ve efsanelere göre kendisini Herakles’in soyundan gelen bir kahraman olarak görüyordu.

Ancak, İskender’in fetihleri sırasında farklı dinlere mensup insanlarla karşılaştığı ve onların kültürleri hakkında öğrenim gördüğü biliniyor. Bu nedenle, İskender, farklı dinlere saygı duyduğu ve onların tapınaklarını ve ayinlerini koruduğu da bilinmektedir.

Özellikle, İskender’in Mısır’ı fethetmesi sonrasında, o dönemdeki Mısır dinine olan saygısı ve ilgisi, Mısır halkının İskender’i bir tanrı olarak kabul etmesine neden olmuştur. Ancak, İskender’in kendisi hiçbir zaman tanrı olarak kabul edilmek istemediği için, kendisine “Olympias’ın oğlu” veya “Büyük Kral” gibi unvanlar verilmiştir.

Büyük İskender Anadoluda kimi ziyaret etti?

Büyük İskender’in Anadolu’yu fethi sırasında birçok önemli kenti ve lideri ziyaret ettiği bilinmektedir. Ancak, özellikle bilinen bir ziyareti vardır.

İskender, MÖ 334 yılında Anadolu’ya girdiğinde, ilk olarak Lidya’nın başkenti Sardes’i ele geçirdi. Burada, Pers İmparatorluğu’nun son kralı III. Darius’a karşı kazandığı Granikos Savaşı’nın ardından, birçok Anadolu şehrinin teslim olmasını bekledi.

Bu sırada, İskender, ünlü düşünür ve filozof Aristoteles’in öğrencisi olan Anadolu’nun ünlü düşünürü Miletli Anaksimenes’i ziyaret ettiği bilinmektedir. Anaksimenes, İskender’e doğal felsefe, matematik, astronomi ve diğer konularda dersler verdi. İskender, ayrıca Anadolu’nun önemli şehirlerinden Efes’i de ziyaret etti ve Artemis Tapınağı’nı gördü. Artemis Tapınağı, o dönemde dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul ediliyordu.

İskender, Anadolu’da birçok kenti ziyaret etti ve bu ziyaretleri sırasında, farklı kültürler hakkında bilgi topladı ve kendisine yeni fikirler ve bilgiler edindi. Bu, İskender’in fetihleri sırasında, farklı kültürler ve dinler hakkında daha hoşgörülü olmasına yardımcı oldu.

Büyük İskender hiç savaş kaybetti mi?

Büyük İskender, askeri liderlik yetenekleriyle ün kazanmış bir komutandı ve hayatı boyunca birçok savaş kazandı. Ancak, İskender’in savaş kaybettiği bazı olaylar da olmuştur.

Bunlardan en önemlisi, İskender’in Hindistan’da karşılaştığı Porus adlı Hint kralıyla olan savaşıdır. MÖ 326 yılında gerçekleşen bu savaşta, İskender’in ordusu, Porus’un ordusu karşısında ağır kayıplar verdi. Porus’un ordusu, sayıca az olmasına rağmen, savaş fili ve savaş öncesi yapılan hazırlıklar sayesinde İskender’in ordusunu zor durumda bıraktı. Ancak, İskender’in kişisel liderliği sayesinde sonunda zafer kazanmayı başardı.

Bunun yanı sıra, İskender’in Pers İmparatorluğu’nun son kralı III. Darius’u yenmesinden önce, Granikos Savaşı’nda bazı küçük kayıplar verdiği bilinmektedir. Ayrıca, İskender’in Trakya’da Getae kabileleriyle yaptığı savaşlarda da kayıplar verdiği söylenir.

Ancak, genel olarak, İskender’in askeri liderliği ve stratejik zekası sayesinde, kaybettiği savaşlar kazandıklarından çok daha azdı. Kendisi tarihin en büyük komutanlarından biri olarak kabul edilir.

Büyük İskender hangi dili konuşuyor?

Büyük İskender, Makedonya kralı Philippos’un oğlu olarak Makedonya’da doğdu ve Yunan kültürü içinde yetişti. Bu nedenle, İskender Yunanca’yı ana dili olarak konuşuyordu ve Yunan kültürüne oldukça aşina idi.

Bununla birlikte, İskender’in babası Philippos, kendisi de Makedon olduğu için, İskender’in de Makedonca’yı iyi derecede konuşabildiği kabul edilir. Ayrıca, İskender’in askeri kampanyaları sırasında birçok farklı dil konuşan insanlarla etkileşimde bulunduğu düşünülmektedir. Örneğin, İskender’in Mısır’ı fethetmesi sırasında, Mısır halkı arasında yaygın olarak kullanılan Demotik dilini anlaması gerekiyordu.

Sonuç olarak, İskender’in ana dili Yunanca olmasına rağmen, farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurmak için değişik dillere aşinalığı olduğu düşünülmektedir.

Büyük İskender’in mezarı bulundu mu?

Büyük İskender’in mezarının tam yeri bilinmemektedir ve halen bulunamamıştır. İskender’in ölümünden sonra, cesedi, Mısır’da bulunan İskenderiye şehrine getirilmiş ve Ptolemaios hanedanı tarafından orada korunmuştur. İskender’in mezarı, İskenderiye’deki büyük bir tapınağın içinde olduğu tahmin ediliyordu ancak tapınak bugün yok edilmiştir.

Son yıllarda, arkeologlar ve tarihçiler İskender’in mezarının bulunması için çeşitli çalışmalar yürütmüşlerdir. Örneğin, 2014 yılında, Yunanistan’da bulunan Amfipolis kentinde yapılan bir arkeolojik kazıda, İskender’in annesi Olympias’a ait olduğu düşünülen bir mezar keşfedilmiştir. Ancak, İskender’in kendi mezarı hala kayıp olarak kalmaktadır.

Bazı teoriler, İskender’in mezarının bugünkü Makedonya’da, Vergina antik kentindeki Kraliyet Mezarları’nın birinde olduğunu düşündürmektedir. Ancak, bu teoriler kesin olarak kanıtlanmamıştır ve İskender’in mezarının nerede olduğu hala bir gizem olarak kalmaktadır.

Büyük İskender Persleri hangi savaşlarda yendi?

Büyük İskender, Pers İmparatorluğu’nu çeşitli savaşlarda yenmiştir. İskender’in en büyük zaferleri arasında şunlar yer alır:

 1. Granikos Savaşı (334 BC): İskender’in Pers İmparatorluğu’na karşı ilk büyük zaferi Granikos Savaşı’dır. Bu savaşta, İskender, Pers Kralı III. Darius’un ordusunu yenerek Anadolu’daki gücünü sağlamlaştırmıştır.
 2. İssos Savaşı (333 BC): İskender, Pers ordusunu İssos Savaşı’nda yendi ve Pers Kralı III. Darius’u mağlup etti. Bu savaş, İskender’in Pers İmparatorluğu’na karşı kazandığı en büyük zaferlerden biridir.
 3. Gaugamela Savaşı (331 BC): Bu savaş, İskender’in Pers İmparatorluğu’na karşı kazandığı en büyük zaferlerden biridir. İskender, Pers Kralı III. Darius’u yenerek Pers İmparatorluğu’nun kontrolünü ele geçirdi.

Bu savaşlar, İskender’in Pers İmparatorluğu’na karşı kazandığı en önemli zaferler arasındadır. İskender, Pers İmparatorluğu’nun doğusundaki topraklarını fethederek, kendi imparatorluğunu kurdu.

Büyük İskender hakkında yazılmış kitaplar

Büyük İskender tarihte önemli bir figür olduğu için, birçok yazar ve tarihçi onun hayatı ve başarıları hakkında kitaplar yazmıştır. İşte bazı önemli Büyük İskender kitapları:

 1. “Anabasis” – Ksenophon: Ksenophon, Büyük İskender’in öncüllerinden biri olarak kabul edilir ve Anabasis adlı kitabı Büyük İskender’in askeri başarıları hakkında önemli bir kaynak olarak kabul edilir.
 2. “Büyük İskender” – Robin Lane Fox: Robin Lane Fox, Büyük İskender hakkında en kapsamlı modern biyografilerden birini yazmıştır. Bu kitap, İskender’in hayatı, askeri başarıları ve kişisel hayatı hakkında detaylı bir inceleme sunmaktadır.
 3. “Tarihte Büyük İskender” – John Gunther: John Gunther, Büyük İskender’in hayatı ve başarıları hakkında kısa ve anlaşılır bir özet sunan bir kitap yazmıştır.
 4. “Alexander: The Virtues of War” – Steven Pressfield: Steven Pressfield, Büyük İskender’in hayatını roman formatında anlatan ve özellikle İskender’in askeri liderliğine odaklanan bir kitap yazmıştır.
 5. “The Campaigns of Alexander” – Arrian: Arrian, Büyük İskender’in hayatı ve askeri başarıları hakkında en kapsamlı antik kaynaklardan birini sunan Yunan bir tarihçidir. “The Campaigns of Alexander” adlı kitabı, İskender’in savaş stratejileri ve taktikleri hakkında önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

Add a Comment

Your email address will not be published.

United Kingdom
Travel to

United Kingdom

Quick booking process

Talk to an expert